Polasaí Príobháideachta

1. Forálacha Ginearálta

Dréachtaíodh an beartas príobháideachta seo de réir cheanglais an Dlí Chónaidhme an 27.07.2006 Iúil, 152. № XNUMX-ФЗ "Ar shonraí pearsanta" agus cinneann sé an nós imeachta chun sonraí agus bearta pearsanta a phróiseáil chun slándáil sonraí pearsanta riarachán an láithreáin englhouse.ru (dá ngairtear an tOibreoir anseo feasta) a chinntiú.

 1. Is é an t-oibreoir an aidhm agus an coinníoll is tábhachtaí atá aige maidir lena ghníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm urramú cearta agus saoirsí daonna agus sibhialta agus a gcuid sonraí pearsanta á bpróiseáil, lena n-áirítear cosaint na gceart chun príobháideachta, rúin phearsanta agus teaghlaigh.
 2. Baineann beartas an Oibreora seo maidir le próiseáil sonraí pearsanta (dá ngairtear an Beartas anseo feasta) leis an bhfaisnéis uile is féidir leis an Oibreoir a fháil faoi chuairteoirí ar an suíomh Gréasáin https://englhouse.ru.

2. Coincheapa bunúsacha a úsáidtear sa Bheartas

 1. Próiseáil uathoibrithe ar shonraí pearsanta - próiseáil sonraí pearsanta ag úsáid teicneolaíocht ríomhaireachta;
 2. Blocáil sonraí pearsanta - foirceannadh sealadach ar phróiseáil sonraí pearsanta (ach amháin cásanna ina bhfuil gá le próiseáil chun sonraí pearsanta a shoiléiriú);
 3. Suíomh Gréasáin - tacar ábhar grafach agus faisnéise, chomh maith le cláir ríomhaire agus bunachair sonraí, ag cinntiú go bhfuil siad ar fáil ar an Idirlíon ag seoladh an líonra https://englhouse.ru;
 4. Córas faisnéise sonraí pearsanta - tacar sonraí pearsanta atá i mbunachair sonraí, agus teicneolaíochtaí faisnéise agus modhanna teicniúla lena chinntiú go ndéantar a bpróiseáil;
 5. Díphearsanú sonraí pearsanta - gníomhartha nach féidir a chinneadh dá bharr, gan faisnéis bhreise a úsáid, an mbaineann sonraí pearsanta le hÚsáideoir sonrach nó le hábhar eile sonraí pearsanta;
 6. Próiseáil sonraí pearsanta - aon ghníomh (oibríocht) nó tacar gníomhartha (oibríochtaí) a dhéantar trí úsáid a bhaint as uirlisí uathoibrithe nó gan uirlisí den sórt sin a úsáid le sonraí pearsanta, lena n-áirítear bailiú, taifeadadh, córasú, carnadh, stóráil, soiléiriú (nuashonrú, athrú), eastóscadh , úsáid, aistriú (dáileadh, soláthar, rochtain), díphearsanú, blocáil, scriosadh, scriosadh sonraí pearsanta;
 7. Oibreoir - comhlacht stáit, comhlacht bardasach, eintiteas dlíthiúil nó duine aonair, go neamhspleách nó i gcomhpháirt le daoine eile a eagraíonn agus (nó) a dhéanann próiseáil sonraí pearsanta, chomh maith le críocha sonraí pearsanta a phróiseáil, comhdhéanamh sonraí pearsanta a phróiseáil, gníomhartha (oibríochtaí) a dhéanamh le sonraí pearsanta;
 8. Sonraí pearsanta - aon fhaisnéis a bhaineann go díreach nó go hindíreach le hÚsáideoir sonrach nó inaitheanta an láithreáin ghréasáin https://englhouse.ru;
 9. Úsáideoir - cuairteoir ar bith ar an suíomh Gréasáin https://englhouse.ru;
 10. Sonraí pearsanta a sholáthar - gníomhartha atá dírithe ar shonraí pearsanta a nochtadh do dhuine áirithe nó do chiorcal áirithe daoine;
 11. Sonraí pearsanta a scaipeadh - aon ghníomhartha a bhfuil sé mar aidhm acu sonraí pearsanta a nochtadh do chiorcal éiginnte daoine (aistriú sonraí pearsanta) nó aithne a chur ar shonraí pearsanta líon neamhtheoranta daoine, lena n-áirítear nochtadh sonraí pearsanta sna meáin, iad a phostáil ar líonraí faisnéise agus teileachumarsáide nó rochtain ar shonraí pearsanta a sholáthar ar bhealach ar bith eile;
 12. Aistriú trasteorann sonraí pearsanta - aistriú sonraí pearsanta chuig críoch stáit eachtraigh chuig údarás stáit eachtraigh, chuig duine aonair eachtrach nó eintiteas dlíthiúil eachtrach;
 13. Scriosadh sonraí pearsanta - aon ghníomhartha a ndéantar sonraí pearsanta a scriosadh astu go neamh-inchúlghairthe agus an dodhéanta ábhar sonraí pearsanta a athbhunú sa chóras faisnéise sonraí pearsanta agus (nó) a ndéantar iompróirí ábhartha sonraí pearsanta a scriosadh dá bharr .

3. Féadfaidh an t-oibreoir na sonraí pearsanta seo a leanas den Úsáideoir a phróiseáil

 1. Ainm iomlán;
 2. Seoladh ríomhphoist;
 3. Uimhreacha gutháin;
 4. Bailíonn agus próiseálann an láithreán sonraí gan ainm faoi chuairteoirí (lena n-áirítear fianáin) ag úsáid seirbhísí staitisticí Idirlín (Yandex Metrica agus Google Analytics agus eile).
 5. Tá na sonraí thuas anseo feasta i dtéacs an Bheartais aontaithe ag coincheap ginearálta na sonraí Pearsanta.

4. Cuspóirí sonraí pearsanta a phróiseáil

 1. Is é an aidhm atá le sonraí pearsanta an Úsáideora a phróiseáil ná an Úsáideoir a chur ar an eolas trí ríomhphoist a sheoladh; rochtain a sholáthar don Úsáideoir ar sheirbhísí, ar fhaisnéis agus / nó ar ábhair atá ar an suíomh Gréasáin.
 2. Tá sé de cheart ag an Oibreoir freisin fógraí a sheoladh chuig an Úsáideoir faoi tháirgí agus seirbhísí nua, tairiscintí speisialta agus imeachtaí éagsúla. Is féidir leis an úsáideoir diúltú i gcónaí teachtaireachtaí faisnéise a fháil, trí litir a sheoladh chuig an Oibreoir marcáilte "Séanadh fógraí faoi tháirgí agus seirbhísí nua agus tairiscintí speisialta."
 3. Úsáidtear sonraí gan ainm Úsáideoirí a bhailítear ag úsáid seirbhísí staitisticí Idirlín chun faisnéis a bhailiú faoi ghníomhartha Úsáideoirí ar an láithreán, chun cáilíocht an láithreáin agus a ábhar a fheabhsú.

5. Bunús dlíthiúil chun sonraí pearsanta a phróiseáil

 1. Ní phróiseálann an tOibreoir sonraí pearsanta an Úsáideora ach má chomhlánaíonn agus / nó má sheolann an Úsáideoir iad go neamhspleách trí fhoirmeacha speisialta atá le fáil ar an suíomh Gréasáin https://englhouse.ru. Trí na foirmeacha cuí a líonadh agus / nó a chuid sonraí pearsanta a sheoladh chuig an Oibreoir, aontaíonn an Úsáideoir leis an mBeartas seo.
 2. Próiseálann an tOibreoir sonraí gan ainm faoin Úsáideoir má cheadaítear é i socruithe bhrabhsálaí an Úsáideora (cumasaítear fianáin a stóráil agus teicneolaíocht JavaScript a úsáid).

6. An nós imeachta chun sonraí pearsanta a bhailiú, a stóráil, a aistriú agus a phróiseáil

Cinntítear slándáil sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag an Oibreoir trí bhearta dlí, eagrúcháin agus teicniúla a chur i bhfeidhm atá riachtanach chun ceanglais na reachtaíochta reatha i réimse na cosanta sonraí pearsanta a chomhlíonadh go hiomlán.

 1. Cinntíonn an t-oibreoir sábháilteacht sonraí pearsanta agus glacann sé gach beart is féidir chun rochtain daoine neamhúdaraithe a eisiamh.
 2. Ní aistreofar sonraí pearsanta an Úsáideora, in imthosca ar bith, chuig tríú páirtithe, ach amháin i gcásanna a bhaineann le cur i bhfeidhm na reachtaíochta reatha.
 3. I gcás míchruinneas i sonraí pearsanta a nochtadh, is féidir leis an Úsáideoir iad a nuashonrú go neamhspleách, trí fógra a sheoladh chuig an Oibreoir marcáilte "Sonraí pearsanta a nuashonrú".
 4. Tá an tréimhse chun sonraí pearsanta a phróiseáil neamhtheoranta. Féadfaidh an t-úsáideoir a thoiliú le próiseáil sonraí pearsanta a chúlghairm tráth ar bith, trí fhógra a sheoladh chuig an Oibreoir marcáilte "Toiliú le próiseáil sonraí pearsanta a tharraingt siar."

7. Aistriú trasteorann sonraí pearsanta

 1. Sula dtosaíonn sé ar aistriú trasteorann sonraí pearsanta, tá oibleagáid ar an oibreoir a chinntiú go soláthraíonn an stát eachtrach, a bhfuil sé ceaptha dó sonraí pearsanta a aistriú, cosaint iontaofa ar chearta ábhair sonraí pearsanta.
 2. Ní féidir aistriú trasteorann sonraí pearsanta ar chríoch stáit eachtracha nach gcomhlíonann na ceanglais thuas a dhéanamh ach má tá toiliú i scríbhinn ó ábhar na sonraí pearsanta le haistriú trasteorann a chuid sonraí pearsanta agus / nó comhaontú a fhorghníomhú ar páirtí ann ábhar na sonraí pearsanta.

8. Forálacha deiridh

 1. Féadfaidh an t-úsáideoir aon soiléirithe a fháil ar shaincheisteanna spéise maidir le próiseáil a chuid sonraí pearsanta, trí theagmháil a dhéanamh leis an Oibreoir.
 2. Léireoidh an doiciméad seo aon athruithe ar an mbeartas próiseála sonraí pearsanta ag an Oibreoir. Tá an beartas bailí ar feadh tréimhse éiginnte go dtí go gcuirfear leagan nua ina áit.
 3. Tá an leagan reatha den Bheartas ar fáil saor in aisce ar an Idirlíon ag https://englhouse.ru/policy.
Teach Shasana