ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ "ਲਿਟਲ ਏਂਜਲਸ" - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਮਾਡਲ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਾਡਲ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਨ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ?
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਆਈਈਐਲਟੀਐਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ: ਹਾਂ -ਪੱਖੀ,
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸੰਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਪਹੇਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ (ਵਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ),
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾ Houseਸ