Ingliz uyi
Ingliz uyi
Xususiy ingliz bolalar bog'chasi "Kichik farishtalar" xususiy ingliz bolalar bog'chasi - xalqaro bolalar bog'chasi
Ingliz uyi
Can va could modal fe'llarini ishlatish qoidalari Modal fe'llar - bu bahoni bildiradigan fe'llar
Ingliz uyi
Ingliz tilidagi birikmalar yoki turg'un iboralar nima? Siz biriktirish atamasi bilan tanishmisiz?
Ingliz uyi
IELTS nima va nima uchun 1980 -yillarning boshlarida hamkorlik natijasida
Ingliz uyi
Qanday qilib ingliz tilida savollar berish kerak? Ingliz tilida quyidagi jumlalar turlari mavjud: tasdiqlovchi,
Ingliz uyi
Vaqtni ingliz tilida tekislash Mashqlar kalitlari Vaqtni tekislash sintaksisning muhim bo'limi hisoblanadi
Ingliz uyi
Ingliz tilini Puzzle English bilan bepul o'rganing
Ingliz uyi
Predikat va uni ifodalash usullari Gapning asosiy qismlari (gapning asosiy qismlari),
Ingliz uyi