Indlu yesiNgesi
Indlu yesiNgesi
Inkulisa yangasese yesiNgesi yabucala i-kindergarten yesiNgesi "Iingelosi ezincinci" - inkulisa yamanye amazwe
Indlu yesiNgesi
Imigaqo yokusebenzisa izenzi zezenzi zinakho kwaye zinokuthi izenzi zezenzi zizenzi ezibonisa uvavanyo
Indlu yesiNgesi
Yintoni i-collocations okanye amabinzana azinzileyo ngesiNgesi Ngaba uyalazi igama elithi collocation?
Indlu yesiNgesi
Yintoni i-IELTS kwaye kutheni uyithatha kwii-1980s zokuqala njengesiphumo sobambiswano
Indlu yesiNgesi
Uyibuza njani imibuzo ngesiNgesi? Ezi ntlobo zilandelayo zezivakalisi zikhona ngesiNgesi:
Indlu yesiNgesi
Ukulungelelaniswa kwexesha kwisiNgesi Iindlela zokuzilolonga Ukulungelelaniswa kwexesha licandelo elibalulekileyo les syntax
Indlu yesiNgesi
Konwabele ukufunda isiNgesi kwi-Intanethi ngePuzzle yesiNgesi simahla
Indlu yesiNgesi
Isivisa kunye neendlela zokubonisa ezona ndawo ziphambili zesivakalisi (ezona ndawo ziphambili zesivakalisi),
Indlu yesiNgesi